Serveis


Interiorisme i reformes: BSP Home des de fa anys dur a terme obres de reforma en immobles perquè puguis ser llogats en les millors condicions, o per poder ser venuts al preu de mercat idoni. Alhora aquelles persones que acaben d'adquirir un immobles també poden contratar els serveis d'interiorisme per poder fer al seu gust la nova vivenda a estrenar. BSP Home també està especialitzat en obres de reformes de vivendes i de locals, tants si són cara al púlbic com si són oficines de treball. En aquest sentit, l'empresa compta amb un equip d'obres i reformes. 

Gestió de patrimoni: si un propietari d’un immoble vol llogar-lo amb totes les garanties és indispensable que ho faci amb una empresa com BSP Home que ofereix serveis de manera integral. Des de la gestió del lloguer, a les reparacions o petites obres per mantenir l’immoble a punt perquè que no es degradi, o aconseguir el llogater més apropiat. La gestió integral significa estar sempre al costat del propietari quan ho necessiti, especialment en moments delicats com per exemple si pateix un impagament. En aquest cas, l’empesa tindrà la maquinària legal a punt per resoldre la situació de manera urgent.

Si la intenció del client és ampliar el seu patrimoni i obtenir-ne la màxima rendibilitat, BSP Home localitza les millors oportunitats en el mercat (incloses subhastes judicials o procediments concursals).

Gestió de compra d'immobles en subhastes i altres (inversions): Els advocats de BSP Home estan especialitzat en la compra d'immobles en subhasta pública. L'objectiu és que aquest opció de compra de vivienda arribi a més persones, procurant informar i buscar formules perquè més families puguin optar-hi. 

Compra-venda: Tant si es vol comprar un immoble, com si es vol vendre, és important tenir cura de la gestió de la compra-venda. Dur-ho a terme amb rigorositat i professionalitat dona tranquil·litat ambdues parts, en especial si l’empesa compta amb advocats que assessorin i redactin els documents oficials. BSP Home també assessora en compres a través de subhastes.

Lloguer: si un propietari vol llogar el seu pis amb les màximes garanties, BSP Home li busca el llogater que més se li adapta a les seves condicions. La rapidesa a l’hora de llogar l’immoble, i la bona elecció del llogater són la clau d’una gestió professional de l’habitatge. El propietari podrà escollir si vol formar part de la cartera de clients de BSP Home per a la gestió dels seus immobles, aconseguint així un seguiment acurat del compliment del contracte.

Lloguer de temporada: BSP Home ofereix als seus clients l'opció de llogar temporalment una vivenda, bé sigui perquè estan fent unes obres a la seva vivenda habitual i  per això necessiten viure temporalment en un altre llar, o bé per altres motius que precisin d'aquesta puntualitat en el temps.