Protecció de dades

BSP HOME VDM, S.L. obté de diversos formularis del lloc web dades personals i informació dels usuaris per tal d'emmagatzemar i / o utilitzar-les en relació amb aquest usuari . Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. BSP HOME VDM, S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l'usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades podrà exercir els drets d'accés , rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a: BSP HOME VDM, S.L. NIF B63229827 Carrer Sant Josep 68 Local, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona Tel. 640 717 097 Email: info@bsphome.com