Serveis


Gestió de patrimoni: si un propietari d’un immoble vol llogar-lo amb totes les garanties és indispensable que ho faci amb una empresa com BSP Home que ofereix serveis de manera integral. Des de la gestió del lloguer, a les reparacions o petites obres per mantenir l’immoble a punt perquè que no es degradi, o aconseguir el llogater més apropiat. La gestió integral significa estar sempre al costat del propietari quan ho necessiti, especialment en moments delicats com per exemple si pateix un impagament. En aquest cas, l’empesa tindrà la maquinària legal a punt per resoldre la situació de manera urgent.

Si la intenció del client és ampliar el seu patrimoni i obtenir-ne la màxima rendibilitat, BSP Home localitza les millors oportunitats en el mercat (incloses subhastes judicials o procediments concursals).

Compra-venda: Tan si es vol comprar un immoble, com si es vol vendre, és important tenir cura de la gestió de la compra-venda. Dur-ho a terme amb rigorositat i professionalitat dona tranquil·litat ambdues parts, en especial si l’empesa compta amb advocats que assessorin i redactin els documents oficials. BSP Home també assessora en compres a través de subhastes.

Lloguer: si un propietari vol llogar el seu pis amb les màximes garanties, BSP Home li busca el llogater que més se li adapta a les seves condicions. La rapidesa a l’hora de llogar l’immoble, i la bona elecció del llogater són la clau d’una gestió professional de l’habitatge. El propietari podrà escollir si vol formar part de la cartera de clients de BSP Home per a la gestió dels seus immobles, aconseguint així un seguiment acurat del compliment del contracte.

Lloguer vacacional: anar de vacances és com anar a viure per una temporada curta en una altra residència. Per això BSP Home ofereix als seus clients aquest plus de vivenda vacacional. Llogar per anar de vacances no significa no llogar amb totes les garanties o amb la màxima professionalitat. És per això que s’ofereix cartera de vivendes amb el vist i plau de l’empresa, especialment a les Illes i a la Cerdanya.